Tag: nurty filozoficzne

Home » nurty filozoficzne
Typowy średniowieczny zamek na czarno-białym zdjęciu.
Wpis

Nurty filozoficzne średniowiecza

‍Średniowiecze często było postrzegane jako przeciwieństwo renesansu. Podczas gdy ten renesans był postrzegany jako okres odnowionego zainteresowania klasyczną nauką, średniowiecze było postrzegane jako okres, w którym ludzie byli uwięzieni w ignorancji i przesądach i nie mieli dostępu do racjonalnego myślenia. Taki pogląd panował do XIX wieku. Obecnie wielu uczonych postrzega średniowiecze jako epokę z własnymi...

Dwa ścierające się nurty filozoficzne – pomniki dwóch filozofów naprzeciwko siebie.
Wpis

Główne nurty filozoficzne w wybranych epokach

Kultura odegrała dużą rolę w rozwoju idei filozoficznych i powstawaniu nowych nurtów filozoficznych. Biorąc pod uwagę, że filozofowie próbują zrozumieć świat i jego sens poprzez samo rozumowanie, na ich pracę silnie wpływa również kontekst kulturowy. Każdy filozof jest kształtowany przez swoją własną kulturę i okres. Badanie głównych nurtów filozoficznych jest więc niezbędne do zrozumienia historii...