Na czym polega filozofia Nietzschego?

Home » Na czym polega filozofia Nietzschego?
Friedrich Nietzsche na czarno-białym portrecie z jego czasów.

Idee Nietzschego są złożone i mogą być trudne do zrozumienia, zwłaszcza że jego pisma pełne są wielu pozornych sprzeczności i przeskoków od jednej idei do drugiej. Ten artykuł wyjaśnia, kim był Friedrich Nietzsche, na jakie pytania odpowiada jego filozofia, jakie są jej charakterystyczne cechy, oraz omawia jej wykorzystanie w kulturze.

Kim był Friedrich Nietzsche?

Friedrich Nietzsche należał do najbardziej błyskotliwych i wymagających filozofów XIX wieku. Urodził się w 15 października 1844 roku w Röcken. Dorastał w bardzo kulturalnej i zdyscyplinowanej atmosferze. Jego ojciec był pastorem, a matka pochodziła z długiej linii luterańskich pastorów. Nietzsche był utalentowanym dzieckiem i wcześnie wykazał zainteresowanie zarówno poezją, jak i muzyką. W wieku 16 lat rozpoczął naukę języków klasycznych, a następnie studiował filozofię, filologię i genetykę. Problemy ze zdrowiem filozofa zaczęły się w 1879 roku, a od roku 1889 cierpiał on na urojenia, wahania nastroju i okresy niemal całkowitego milczenia. Jego stan zdrowia stale się pogarszał, aż 25 sierpnia 1900 roku w Weimarze zmarł na zapalenie płuc.

Na jakie pytania odpowiada filozofia Nietzschego?

Filozofia Nietzschego próbuje przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co znaczy być człowiekiem i porusza takie kwestie jak to czy natura ludzka jest w jakiś sposób wyjątkowa, jak natura ludzka wpisuje się w naturę jako całość, jaka jest relacja między naszymi ciałami a naszymi umysłami, co sprawia, że ludzie są szczęśliwi i odnoszą sukcesy, jaka jest natura ludzkiej duszy i czy mamy duszę. Nietzsche zastanawiał się również, skąd wiemy, co jest prawdą, jaka jest natura wiedzy, dlaczego istoty ludzkie są tak zainteresowane tworzeniem piękna i sztuki, dlaczego istoty ludzkie mają  silne uczucie miłości, nienawiści i zazdrości oraz dlaczego ludzie krzywdzą się nawzajem i popełniają złe czyny.

Jakie są cechy charakterystyczne filozofii Nietzschego?

Nietzsche uważał, że idee dotyczące ludzkiej natury i norm społecznych zostały ukształtowane przez konkretną kulturę, w której żyjemy. Filozofia Nietzschego kwestionuje wiele z naszych założeń dotyczących ludzkiej natury. Zakłada ona, że w wielu dziedzinach życia nadmiernie upraszczamy, generalizujemy i sprowadzamy rzeczy do czerni i bieli. Myślimy w kategoriach dobra i zła, przyjaciela i wroga. Nietzsche sprzeciwia się tym uproszczonym sposobom myślenia i wzywa nas do uważniejszego badania spraw. Nietzsche był naturalistą i wierzył, że badanie natury i nauki przyrodnicze są najlepszym sposobem zrozumienia człowieka i świata. Był sceptyczny wobec wszelkich metafizycznych twierdzeń dotyczących tego, co kryje się za naturą i światem. Nietzsche był również głęboko krytyczny wobec chrześcijaństwa, które postrzegał jako represyjny, autorytarny i pozbawiający życia system wierzeń. Nie zgadzał się także z filozofią Sokratesa i moralnymi naukami Konfucjusza.

Wykorzystanie filozofii Nietzschego w kulturze

Filozofia Nietzschego pojawia się w literaturze, sztuce i muzyce, szczególnie w literaturze i sztuce modernistycznej i postmodernistycznej. Artyści wykorzystywali idee Nietzschego do kwestionowania i obalania głównych nurtów i trendów w społeczeństwie. Przykładem jest filmowiec David Lynch, który słynie z tworzenia niepokojących i surrealistycznych filmów o „kondycji ludzkiej”. Idee Nietzschego pojawiają się również w pismach wielu innych filozofów, naukowców społecznych i artystów, zwłaszcza w pracach francuskich filozofów takich jak Michel Foucault i Jean-Paul Sartre.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany