Jakie koncepcje propaguje filozofia baroku?

Home » Jakie koncepcje propaguje filozofia baroku?
Filozofia baroku przedstawiona na typowych dla tamtego okresu rzeźbach.

Okres baroku znany jest ze swojej sztuki, architektury i muzyki. Był to również czas wielkich wstrząsów i konfliktów. Podczas gdy idee filozoficzne różniły się w tym okresie i w zależności od regionu, pewne koncepcje powtarzały się ciągle. Koncepcje te można uznać za filozofie baroku. Większość z tych koncepcji nie jest już dziś powszechnie akceptowana, każda z nich ma swój własny, unikalny wgląd w ludzką naturę i to, jak powinniśmy żyć.

Jak i kiedy narodziła się filozofia baroku?

Filozofia to umiłowanie mądrości. Rozpoczęła się w starożytnej Grecji i Chinach, a kontynuowana była przez różne okresy społeczne i kulturowe. Poglądy filozoficzne zawsze były pod wpływem kultury, w której powstawały. Okres baroku był epoką wielkich przewrotów kulturowych i społecznych. Pod koniec 1500 roku renesans rozwijał się, aż został zastąpiony przez barok. Filozofie okresu baroku były wynikiem zawirowań i konfliktów tego czasu. 

Jakie są cechy charakterystyczne filozofii baroku?

Każda filozofia ma swoje unikalne cechy. Filozofia barokowa charakteryzuje się naciskiem na ludzkie emocje i próbą odkrycia, jak działa ludzki umysł. Filozofowie ci szukali wiedzy w ludzkim umyśle, doświadczeniu i zmysłach, a nie w starożytnych autorytetach. Byli również bardzo zainteresowani zastosowaniem metod naukowych do filozofii. Skupiali się na analizowaniu i opisywaniu ludzkiego umysłu. Próbowali odkryć, jak on działa. Poprzez refleksję nad własnymi procesami umysłowymi mieli nadzieję zrozumieć, jak umysł dochodzi do wniosków, zdobywa wiedzę i jak wchodzi w interakcje ze światem zewnętrznym.


Kim byli przedstawiciele filozofii baroku?

  •  Rene Descartes – Rene Descartes był francuskim filozofem i matematykiem. Często nazywany jest ojcem filozofii nowożytnej. Zasłynął ze swojego stwierdzenia „Myślę, więc jestem”
  •  Baruch Spinoza – Baruch Spinoza był holenderskim filozofem. Był wczesnym zwolennikiem filozofii, która widzi Boga we wszystkim i która odrzuca przesądy. Uważany jest za jednego z wielkich racjonalistów zachodniej filozofii. 
  •  Gottfried Leibniz – Gottfried Leibniz był niemieckim filozofem i matematykiem. Opracował formę logiki, która jest ważna dla informatyki. Wniósł również znaczący wkład w fizykę i naukę historii.
  • Thomas Hobbes – Thomas Hobbes był angielskim filozofem. Zasłynął z pesymistycznego spojrzenia na naturę ludzką i przekonania, że interes własny jest źródłem wszelkiej władzy politycznej.
  • John Locke – John Locke był angielskim filozofem. Najbardziej znany jest ze swojej teorii, że rząd rządzi tylko dzięki zgodzie ludu. Często nazywany jest ojcem liberalizmu. 
  • Francois de la Rochefoucauld – François de la Rochefoucauld był francuskim pisarzem. Zasłynął ze swojego cynicznego spojrzenia na ludzką naturę i przekonania, że „wszyscy rodzimy się głupcami, ale potrzebujemy kilku lat doświadczeń, aby zdać sobie z tego sprawę.”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany