Jaka jest historia filozofii?

Home » Jaka jest historia filozofii?
Historia filozofii w książkach umieszczonych na regałach bibloteki.

Sokrates, Platon i Arystoteles to tylko niektórzy z największych filozofów ze starożytnej Grecji, ale jaka jest historia filozofii? Dlaczego metoda sokratyczna stała się tak sławna po tym, jak została użyta jako środek do egzekucji Sokratesa? Czy wiesz, że zarówno Nietzsche, jak i Kartezjusz byli przyjaciółmi, albo że Akademia Platońska miała dwie filie i jedna z nich zakazała mu życia, ponieważ zakochał się w jednej ze swoich studentek? Czy wiesz, że Epikur był pierwotnie stolarzem, a nie akademickim filozofem, jak dziś myślimy? Historia filozofii jest fascynująca. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaka jest historia filozofii oraz jak wpływa ona na współczesny świat.

Kiedy zaczęła się historia filozofii?

Historia filozofii sięga VI wieku p.n.e. To właśnie w tym okresie pierwsi filozofowie zaczęli zadawać pytania dotyczące natury wszechświata i naszego miejsca w nim. Pierwsi filozofowie, z których wielu mieszkało w Grecji, chodzili na agorę, czyli publiczny plac, aby dyskutować o swoich ideach. Wśród nich byli Heraklit, Parmenides i Sokrates. Początki historii filozofii to okres wielkich zmian politycznych, religijnych i filozoficznych. Jedną z ważniejszych zmian w tym czasie było przejście od miast-państw do imperiów. 

Jakie są główne etapy w historii filozofii?

Etapy w historii filozofii to: 

  • Filozofia przedsokratejska – Przedsokratejski okres filozofii miał miejsce w starożytnej Grecji, głównie w VI wieku p.n.e. Termin „przedsokratejski” odnosi się do faktu, że filozofowie ci żyli wieki przed Sokratesem i Platonem. Filozofowie przedsokratejscy zadawali wiele z tych samych pytań, które filozofowie zadają do dziś. Zastanawiali się oni między innymi, jaka jest natura świata, jaka jest natura istot ludzkich, co decyduje o naturze rzeczy czy jaka jest natura zmian. Okres przedsokratejski jest również znany jako „Złoty Wiek Filozofii”. Okres przedsokratejski został ostatecznie zakończony przez powstanie Imperium Ateńskiego. 
  • Filozofia w epoce hellenistycznej – Filozofia w epoce hellenistycznej (ok. III w. p.n.e. – I w. n.e.) charakteryzowała się powstaniem „filozofii jako sposobu życia”. W epoce hellenistycznej narodziły się stoicyzm, epikureizm i sceptycyzm. Filozofia jako sposób życia oznaczała, że ludzie poświęcali swoje życie na myślenie o naturze wszechświata i o tym, jak dobrze żyć. Nie spędzali czasu tylko na rozmyślaniu o tych kwestiach, ale rzeczywiście stosowali w praktyce to, czego się nauczyli. Filozofia w epoce hellenistycznej była przede wszystkim wytworem wschodniego regionu Morza Śródziemnego.
  • Filozofia w epoce racjonalistycznej – Epoka racjonalistyczna w historii filozofii powszechnie mówi się, że rozpoczęła się od René Descartesa w XVII wieku. Filozofia podczas Wieku Racjonalistycznego skupiała się na „racjonalności” ludzkiego umysłu. Oznaczało to, że filozofowie chcieli zrozumieć, jak działa ludzki umysł, do czego jest zdolny i czy cokolwiek można poznać z całą pewnością.
  • Filozofia w epoce romantyzmu – Epoka romantyczna w historii filozofii rozpoczęła się w XIX wieku. Wiek romantyczny charakteryzował się ideą, że jednostka może stworzyć coś, co jest wyjątkowe i prawdziwe dla niej samej. Filozofowie w tym wieku zadawali pytania takie jak: „Jaka jest natura istot ludzkich?” „Jaka jest natura wiedzy?” „Jaka jest natura języka?” „Jaka jest natura rzeczywistości?” Szukali „prawdy totalnej”, która ujawniłaby coś o naturze człowieka i języka.

Jak historia filozofii wpływa na współczesny świat?

Historia filozofii jest niezbędna do zrozumienia współczesnego świata. To dzięki historii filozofii rozwinęły się podstawowe wątki zachodniej filozofii i kultury. Filozofia wpłynęła na sposób, w jaki myślimy o naszym życiu, naszym miejscu w świecie i jak możemy poprawić nasze życie i życie innych. Na przykład, idea „filozofii jako sposobu życia” może być widoczna w naukach Buddy, Konfucjusza i Sokratesa. Była ona również obecna w życiu i pracy Martina Luthera Kinga, który łączył filozofię niestosowania przemocy, spopularyzowaną przez Gandhiego, z własną filozofią osobistą. Historia pokazuje nam również, że filozofia nigdy nie jest statyczna ani kompletna. Jest żywą, rozwijającą się dziedziną, która wytwarza nowe pomysły i sposoby myślenia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany