Filozofia średniowiecza – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Home » Filozofia średniowiecza – wszystko, co powinieneś wiedzieć
Filozofia średniowiecza na koncepcyjnym obrazie z widokiem na średniowieczny hełm rycerza.

Filozofia średniowieczna to rodzaj filozofii, która rozwijała się w okresie średniowiecza w Europie Zachodniej. Reprezentuje okres, w którym różne szkoły myśli zaczęły ponownie powstawać po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Termin „średniowiecze” odnosi się do okresu historycznego między V a XV wiekiem, ale często jest używany jako termin wspólny dla wszystkich rodzajów filozofii z tego okresu. Z tego artykułu dowiesz się jakie poglądy głosiła i jakie nurty obejmowała filozofia średniowiecza, kim byli jej główni przedstawiciele oraz jaki jest jej związek z filozofią współczesną.

Jakie poglądy głosiła filozofia średniowieczna?

Duży wpływ na filozofię średniowieczną miały dzieła Arystotelesa. W czasach rzymskich wiele traktatów Arystotelesa zostało przetłumaczonych na łacinę i było szeroko studiowanych przez uczonych, jednak wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego teksty te zostały w dużej mierze zapomniane w Europie Zachodniej. Ponowne odkrycie pism Arystotelesa w XII i XIII wieku miało ogromny wpływ na rozwój filozofii średniowiecznej. Filozofowie tej epoki starali się połączyć nauki teologii chrześcijańskiej z wiedzą dostarczaną przez dzieła Arystotelesa, ponieważ wielu średniowiecznych filozofów było zafascynowanych jego teoriami. Niektórzy z nich próbowali pogodzić idee Arystotelesa z teologią chrześcijańską, inni zaś starali się wykorzystać spostrzeżenia Arystotelesa w celu reinterpretacji dogmatów chrześcijańskich.

Jakie nurty obejmowała filozofia średniowieczna?

Filozofię średniowieczną można podzielić na trzy główne nurty, czyli tomizm, augustynizm i franciszkanizm. Tomizm to filozofia, którą stworzył Święty Tomasz z Akwinu, zakładała, że człowiek tworzy harmonijną całość, poprzez połączenie duszy i ciała. Filozof ten uważał, że świat jest hierarchicznie uporządkowany, a wiara jest najważniejsza. Augustynizm z kolei jest filozofią stworzoną przez Świętego Augustyna. Filozof ten uważał, że dualizm jest wszechobecny i prowadzi on do wewnętrznej walki człowieka między pokusami ciała a pragnieniami duszy. Franciszkanizm opiera się na dziełach  Świętego Franciszka z Asyżu. Franciszkanizm jest filozofią mistyczną, która celebruje prostotę natury.  Święty Franciszek uważał również, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga.

 

Kim byli główni przedstawiciele filozofii średniowiecznej?

Do powstania filozofii średniowiecznej przyczyniło się wielu filozofów. Niektórzy z nich byli naprawdę niezwykłymi postaciami, których dzieła są ponadczasowe, a ich życiorysy badane do dziś. Niektórzy z najważniejszych przedstawicieli filozofii średniowiecznej to Arystoteles, Święty Augustyn, Święty Tomasz z Akwinu, Święty Franciszek z Asyżu lub  Wilhelm z Ockham.

Jaki jest związek między filozofią średniowieczną a filozofią współczesną?

Filozofia średniowieczna jest często uważana za fundament filozofii współczesnej. Można tak powiedzieć, ponieważ filozofia średniowieczna była odpowiedzialna za odrodzenie filozofii klasycznej, a także pomogła stworzyć podwaliny współczesnej nauki. Filozofowie średniowieczni nie byli zainteresowani jedynie odrodzeniem filozofii klasycznej. Interesowała ich również reinterpretacja i rewizja dzieł starożytnych myślicieli.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany